Organizing Chairperson

Dr. Shanaz Khodaiji
President, ISHBT

Chairman Scientific Committee

Dr. P K Sasidharan
President Elect, ISHBT

Hon. Secretary

Dr. Tuphan Kanti Dolai

Organizing Secretary

Dr. Rabindra Kumar Jena

  STANDING COMMITTEE


 • Dr. H P Pati (Chairperson)
 • Dr. Tuphan Kanti Dolai
 • Dr. Pankaj Malhotra
 • Dr. Vijay Tilak
 • Dr. Sudha Sethy
 • Dr. Shanaz Khodaiji
 • Dr. Vikram Mathews
 • Dr. Jina Bhattacharyya
 • Dr. Priyanka Samal
 • Dr. Tejinder Singh
 • Dr. Rakhee Kar
 • Dr. Maitreyee Bhattacharyya
 • Dr. Abhisek Purohit
 • Dr. R K Jena
 • Dr. M R Mahapatra
 • Dr. Avinash Singh
 • Dr. Ashutosh Panigrahi


  PATRONS


 • Dr. A K Tripathi
 • Dr. Sukesh Nair
 • Dr. Prantar Chakrabarty
 • Dr. Sarat Damodar
 • Dr. Prakas K. Mandal
 • Dr. Jyoti Kotwal
 • Dr. Seema Bhatwadekar
 • Dr. Avinash Pophali
 • Dr. Asish Dixit
 • Dr. Santanu Basu
 • Dr. Pankaj Malhotra
 • Dr. A K Ganju
 • Dr. Abhay Bhave
 • Dr. K S Natraj
 • Dr. D K Mishra
 • Dr. Neelam Verma
 • Dr. Pradeep Mitra
 • Dr. Sarat Kumar Sahoo
 • Dr. Dinesh Bhurani
 • Dr. V P Chaudhury
 • Dr. Subash Verma
 • Dr. Renu Saxena
 • Dr. Reena Das
 • Dr. Tulika Seth
 • Dr. Rajesh Kashyap

  ISHBT SCIENTIFIC COMMITTEE


 • Dr. Vikram Mathews
 • Dr. Rakhee Kar
 • Dr. Vijay Tilak
 • Dr. Rajib De
 • Dr. H P Pati
 • Dr. M R Mahapatra
 • Dr. Maitreyee Bhattacharyya
 • Dr. J M Khunger
 • Dr. Rishi Dhawan


  FINANCIAL SUB COMMITTEE


 • Dr. H P Pati
 • Dr. M R Mahapatra
 • Dr. Rakhee Kar
 • Dr. Pankaj Malhotra
 • Dr. Tuphan Kanti Dolai
 • Dr. Vikram Mathews
 • Dr. D K Mishra
 • Dr. A K Ganju
 • Dr. Sukesh Nair
 • Dr. R K Jena
 • Dr. Sanjeev Kumar
 • Dr. A K Tripathi  ISHBT EXECUTIVE COMMITTEE


 • Dr. Salendra Verma
 • Dr. Prashant Sharma
 • Dr. Saikat Dutta
 • Dr. Dipanjan Halader
 • Dr. Sailendra
 • Dr. Abhishek Ranjan
 • Dr. Sanjeev Kumar
 • Dr. Abhishek Purohit
 • Dr. Vinoy Bohra
 • Dr. Ganesh Jaishetwar
 • Dr. Avinash Singh
 • Dr. Amit Khurana
 • Dr. Gurmeet Singh
 • Dr. Meet Kumar
 • Dr. Sudhir Atri
 • Dr. Hitha Diljith
 • Dr. Lalit
 • Dr. Ankit Jitwani
 • Dr. Shailendra Yadav
 • Dr. Uttam Kumar Nath
 • Dr. Sachin Bansal
 • Dr. Kishore Kumar
 • Dr. Riya Ballikar
 • Dr. Jyoti Bajaj Sawhney
 • Dr. Saroj Bala
 • Dr. S C Jha
 • Dr. Pankhi Dutta  NATIONAL QUIZ COORDINATOR


 • Dr. Rakhee Kar
 • Dr. Mukul Agarwal


  LOCAL ORGANIZING COMMITTEE


 • Dr. Sachidananda Mohanty
  Director of Medical Education and Training,Odisha (Advisor)
 • Dr. Ashutosh Biswas
  Executive Director,
  AIIMS (Advisor)
 • Prof. Dr. Manoj Nayak
  Founder & President,
  SOA University (Advisor)
 • Dr. Satarupa Mohapatra

  JOINT ORGANIZING SECRETARY


 • Dr. Sudha Sethy
 • Dr. Ashutosh Panigrahi
 • Dr. Priyanka Samal
 • Dr. Samira Behera

  SCIENTIFIC COORDINATORS


 • Dr. Pranati Mohanty
 • Dr. Gaurav Chabbra
 • Dr. Samanyoya Gochhait
 • Dr. Somanath Mukherjee
 • Dr. Pritish Patra
 • Dr. Rajesh Bhola
 • Dr. Pallavi Bhuyan
 • Dr. Udaybhanu Rout
 • Dr. Sarita Pradhan
 • Dr. Dibyajyoti Prusty
 • Dr. Pritinanda Mishra
 • Dr. Shivangi Harankhedkar
 • Dr. Vikrant
 • Dr. Sonali Mohapatra
 • Dr. Smita Mohapatra
 • Dr. Rajeeb Kumar Nayak
  SOUVENIR


 • Dr. Somanath Padhi
 • Mr. Nirakar Das  REGISTRATION


 • Dr. Gaurav Chhabra
 • Dr. Samanyoya Gochhait
 • Mr. S N Mishra


  RECEPTION


 • Dr. Pallavi Bhuyan
 • Dr. Manamohan Biswal
 • Dr. Biswajit Bhuyan
 • Mr. Biswa Bhusan Swain

  TRANSPORT


 • Mr. Bijay Jena
 • Mr. Arup Dakua

  Cultural Programme


 • Dr. Rajeeb Kumar Nayak
 • Dr. Srikant Das

  Media & Communication


 • Silicon Media